top of page

Regulamin najmu

W każdym domu obowiązują pewne zasady i dobre obyczaje...

Poniżej przedstawiamy Kodeks Dobrego Zachowania obowiązujący w naszym Gospodarstwie.

 

Kodeks Dobrego Zachowania:

Dom drewniany ma duszę i żyje wraz z jego mieszkańcami. Przyjeżdżając musisz liczyć się z tym, że podłogi skrzypią, drewno pracuje, a cały dom oddycha i pachnie lasem.

 

 • Wstępna rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie lub mailowo.

 • Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym.

 • Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.

 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 • Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu lub przelewem przed dniem przyjazdu.

 • Zadatek wpłacony podczas rezerwacji pozostaje jako kaucja na poczet zniszczeń.

 • W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.

 • Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.

 • Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.

 • Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.

 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 11.

 • Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 18, wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu.

 • Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.

 • Gospodarz zapewnia drewno kominkowe do ogrzewania domku w okresach gdy temperatura wynosi 15 stopni i poniżej.

 • Istnieje możliwość rozpalenia ogniska. Koszt drewna to 40zł/taczka. Chęć rozpalenia ogniska i w związku z tym pozyskania drewna należy zgłosić Gospodarzowi.

 • Zabrania się używania drewna kominkowego do rozpalania ogniska. W takiej sytuacji Gość zostanie obciążony kwotą 40zł (równowartość taczki drewna ogniskowego).

 • Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie, ale w przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. śmieci na podłodze, brudne naczynia, plamy na kanapie itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.

 • Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

 • Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.

 • W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.

 • Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.

 • Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.

 • Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.

 • Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.

 • Gospodarz zapewnia bezpłatne miejsce parkingowe, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 • Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.

 • Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.

 • Gospodarz oddaje sprzęt do użytku dzieci (m. in. huśtawka, trampolina i inne), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

 • Przy każdym z domków znajduje się betonowy grill – zezwala się na używanie tylko i wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu.

 • Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.

 • Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki , BIO i zmieszane.

 • Istnieje możliwość przyjazdu z dobrze ułożonym zwierzęciem domowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. Dodatkowy koszt to 25 zł/doba za zwierzaka.

 • W momencie zameldowania, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

 

W przypadku zauważenia usterki lub niedogodności zgłoś to do nas. Postaramy się na bieżąco usunąć problem, bo bezstresowy wypoczynek to podstawa dobrego samopoczucia."Zabawa" z ogniem:

Domki ogrzewane są kominkami. W trakcie palenia ognia prosimy zamykać drzwi od kominka. Na terenie Gospodarstwa ognisko i grilla można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach.
Raz jeszcze przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia papierosów. 
Pamiętaj, że mieszkasz w domu drewnianym. W związku z tym szczególnie uczulamy i prosimy o zachowanie ostrożności podczas palenia ognia.

bottom of page